Generalforsamling 2024

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Kreds 52
Ullerslev i klubhuset tirsdag den 23.01.2024 kl. 19:30


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse

4. Kredskasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og ansvars frihed

5. Indkomne forslag. (Skal være afleveret skriftligt senest 14 dage før og til formanden)

6. Valg, herunder valg af kreds repræsentanter jfr. § 23

a. Næstformand Claus Andersson (modtager genvalg)

b. Kasser Tuyen Phan (modtager genvalg)

c. Sekretær Carina Kristiansen (modtager ikke genvalg)

d. To suppleanter

e. Revisor

f. Revisor suppleant

g. To kreds repræsentanter

7. EventueltSchæferhundeklubben for Danmark
Kreds 52 Ullerslev
Kaliffenlund 3 5540 Ullerslev

 

Træning

 
 
Tirsdag
Gruppe B
Gruppe C
 
 
Torsdag
Gruppe B         
Gruppe C
 
19.00 - 20.00
20.00 - 22.00
 
 
 
19.00 - 20.00
20.00 - 22.00
 
 
Bestyrelsen 2023
 
 
Formand: Finn Kristiansen
Næstformand: Claus Andersson
Kasserer: Tuyen Phan
Sekretær/Webmaster: Kathrine Laurent
Bestyrelsesmedlem: Philip M. Owen
 
 
Schæferhundeklubben for Danmark - Kreds 52 Ullerslev - Kaliffenlund 3 5540 Ullerslev